Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0795 2220

grimes

Reposted fromlafuene lafuene
0791 5d00
Reposted fromlafuene lafuene
Sponsored post
feedback2020-admin
fiolkowa

780/2015

Znów wędrujemy ciepłym krajem, 
malachitową łąką morza. 
(Ptaki powrotne umierają 
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowoszarych łąkach 
niebo rozpina płynność arkad. 
Pejzaż w powieki miękko wsiąka, 
zakrzepła sól na nagich wargach.

A wieczorami w prądach zatok 
noc liże morze słodką grzywą. 
Jak miękkie gruszki brzmieje lato 
wiatrem sparzone jak pokrzywą.

Przed fontannami perłowymi 
noc winogrona gwiazd rozdaje. 
Znów wędrujemy ciepłą ziemią, 
znów wędrujemy ciepłym krajem.

— Krzysztof Kamil Baczyński - Piosenka
Reposted fromavooid avooid viaczachadymi czachadymi
fiolkowa
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
— Artur Rojek
Reposted fromapeee apeee viajdeg jdeg
fiolkowa
0823 2b65 500
fiolkowa
0819 fb3b 500
fiolkowa

coltre:

I love taking pictures of my friends when they are not looking. This is Charlie and she’s in love 

Reposted fromweightless weightless viapanimruk panimruk
fiolkowa
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viapanimruk panimruk
fiolkowa
fiolkowa
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viaDeMonstra DeMonstra
fiolkowa
9863 64d7
Reposted fromdauser dauser viaciarka ciarka
1109 fe4f 500

Lara Flynn Boyle and Sheryl Lee on the set of Twin Peaks

Reposted fromfuckthisfuckthat fuckthisfuckthat viaciarka ciarka
fiolkowa
9621 6854 500
pan i władca
Reposted fromSzczu Szczu viaciarka ciarka
fiolkowa
Paul Willoughby, FBI Special Agent Dale Cooper
Reposted fromcimcirymci cimcirymci viaciarka ciarka
fiolkowa
Paul Willoughby, Audrey Horne
Reposted fromcimcirymci cimcirymci viaciarka ciarka
fiolkowa
5278 2f38
<3
Reposted fromSzczu Szczu viaciarka ciarka
fiolkowa
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks viaciarka ciarka
fiolkowa
2133 b513
Reposted fromanestetyk anestetyk viaciarka ciarka
fiolkowa
1801 bf2d
Reposted fromnazarena nazarena viaDeMonstra DeMonstra
fiolkowa
All things considered, being shot is not as bad as I always thought it might be. As long as you can keep the fear from your mind. But I guess you can say that about almost anything in life. Its not so bad as long as you can keep the fear from your mind.
— Dale Cooper
Reposted frometceteraenough etceteraenough viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...